#

Navigace

Obsah

Aktuality z obecního úřadu

28.07.2020 - 13.08.2020

Nebezpečí požárů

Detail Úřední deska

27.07.2020 - 14.08.2020

Závěrečný účet obce Bukovno rok 2019

Detail Úřední deska

21.07.2020 - 06.08.2020

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Bukovno

Detail Úřední deska

03.04.2020 - 31.12.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující:

Detail Úřední deska