#

Navigace

Obsah

Aktuality z obecního úřadu

04.08.2020 - 20.08.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující

Detail Úřední deska

04.08.2020 - 20.08.2020

Oznámení záměru o pronájmu sociálních bytů v obci Bukovno

Obec Bukovnov souladu ust. § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje svůj záměr P R O N A J M O U T 3 sociální byty v prvním nadzemním podlaží v domě č.p. 37, který je součástí pozemku stp.č. 204 v k.ú. Bukovno, obec Bukovno, okres Mladá Boleslav, které byly vybudovány s finanční podporou (dotací) z Integrovaného regionálního operačního programu.

Detail Úřední deska

28.07.2020 - 13.08.2020

Nebezpečí požárů

Detail Úřední deska

27.07.2020 - 14.08.2020

Závěrečný účet obce Bukovno rok 2019

Detail Úřední deska

03.04.2020 - 31.12.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující:

Detail Úřední deska