#

Navigace

ObsahZávazné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 03.09.2019 31.12.2020
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy

Oznámení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 24.06.2020 10.07.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 03.04.2020 31.12.2022
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující:
Nařízení č. 1/2020 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 26.02.2020 20.10.2020
.
Odečty elektroměrů E 22.01.2020 31.01.2023
Firma ČEZ oznamuje, že ve dnech 27.1., 28.1. a 29.1.2020 od 8 do 12 hodin, bude jejich pracovník provádět odečty elektroměrů v obci Bukovno. Zároveň žádá o umožnění přístupu k elektroměrům.
Kůrovec ničí naše lesy E 06.03.2019 07.03.2022
Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR! Současná kritická situace vyžaduje vaši aktivní účast! Vlastníci a nájemci lesů jsou odpovědní za zachování lesa. Důsledkem zanedbání péče o lesní porosty jsou významná finanční ztráta a porušení právních předpisů.