Navigace

Obsah

Zpět

Návrh závěrečného účtu obce Bukovno rok 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařaní - dokument ke stažaní

Návrh závěrečného účtu obce Bukovno rok 2020 - dokument ke stažení

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - dokument ke stažení

Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti - dokument ke stažení

Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti - dokument ke stažení

Výkaz zisků a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti - dokument ke stažení

Příloha příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky a svazky obcí - dokument ke stažení

Rozvaha příspěvkové organizace - dokument ke stažení

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace - dokument ke stažení

Vyvěšeno: 14. 6. 2021

Datum sejmutí: 30. 6. 2021

Zodpovídá: Správce Webu 2

Zpět